Když světlo projde špínou, zůstane čisté

  • Posted on: 19 April 2015
  • By: admin

Třicátá kniha Ireny Fuchsové, Když světlo projde špínou, zůstane čisté, je román o dívce, která v osmnácti letech, v roce 1968, začala pracovat v kolínském divadle. Autorka stěžejní část románu, týkající se let 1968 až 1992, napsala před dvaceti lety, pod pracovním názvem, Když jsme všichni měli doma komouše.

Rok vydání: 
150,00 Kč
Kategorie: 
Knihy I. Fuchsové